probability of acceptance ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük probability of acceptance türkçe anlami nedir?

Elektronik Sözlük: probability of acceptance: kabul olasılığı, onama olasılığı

5 45 85 125 165 205 245 285 325 365 405 445 485 525 565 605 645 685