very ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük very türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: very: z. 1. çok, pek, gayet: very good çok iyi. very warm pek sıcak. He speaks English very well. İngilizceyi gayet iyi konuşuyor. 2. tam: You just said the very opposite. Demin bunun tam tersini söyledin. We have the very same table. Bizde o masanın aynı var. He used the very same words as you. Senin kullandığın kelimelerin aynını kullandı. 3. en: Give me the very best! Bana en iyisini ver! I did my very best. Elimden gelen her şeyi yaptım. s. Nitelediği sözcüğü vurgulamak için kullanılır: That´s the very thing I´m looking for. Tam aradığım şey o. He lives in the very center of the town. Şehrin tam göbeğinde oturuyor. At that very moment she was preparing to leave. Tam o anda gitmeye hazırlanıyordu. That day he sat in this very chair! O gün işte bu sandalyede oturdu! The very idea of it thrilled them. Düşüncesi bile yüreklerini hoplatıyordu.

31 71 111 151 191 231 271 311 351 391 431 471 511 551 591 631 671 711