whose ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük whose türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: whose: zam. 1. kimin: Whose house is that? O ev kimin? Whose shoes are those? Onlar kimin ayakkabıları? 2. Sıfat olarak kullanılan yancümlenin başında bulunur: Füsun, whose sad end I have already related to you, was not present. Hazin sonunu size daha önce anlattığım Füsun orada bulunmuyordu. 3. İsim olarak kullanılan yancümlenin başında bulunur: I think I know whose woods these are. Bu ormanların kimin olduğunu bildiğimi sanıyorum.

17 57 97 137 177 217 257 297 337 377 417 457 497 537 577 617 657 697