power ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük power türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: power: i. 1. güç, kuvvet: air power hava kuvveti. nuclear power nükleer güç. physical power fiziksel güç. 2. yetenek: the power to learn öğrenme yeteneği. 3. etki: The medicine has lost its power. İlaç etkisini kaybetti. 4. nüfuz: His power in political circles is limited. Siyasi çevrelerdeki nüfuzu sınırlı. 5. yetki: the power to hire and fire işe alma ve işten çıkarma yetkisi. 6. mat. üs, üst, güç, kuvvet: Raise it to the tenth power. Onu onuncu kuvvete yükselt.

Elektronik Sözlük: power: 1) güç (fizik); 2) sınama gücü (istatistik)

Teknik Sözlük: power: güç

Informatik Sözlügü: power: güç

Tr-En . 176 . 653 . 1130 . 1607 . 2084 . 2561

En-Tr . 119 . 449 . 779 . 1109 . 1439 . 1769

Tüm dillerde sözlük için sozbaz.net sitesine tıklayınız.