power ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük power türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: power: i. 1. güç, kuvvet: air power hava kuvveti. nuclear power nükleer güç. physical power fiziksel güç. 2. yetenek: the power to learn öğrenme yeteneği. 3. etki: The medicine has lost its power. İlaç etkisini kaybetti. 4. nüfuz: His power in political circles is limited. Siyasi çevrelerdeki nüfuzu sınırlı. 5. yetki: the power to hire and fire işe alma ve işten çıkarma yetkisi. 6. mat. üs, üst, güç, kuvvet: Raise it to the tenth power. Onu onuncu kuvvete yükselt.

Elektronik Sözlük: power: 1) güç (fizik); 2) sınama gücü (istatistik)

Teknik Sözlük: power: güç

Informatik Sözlügü: power: güç

28 68 108 148 188 228 268 308 348 388 428 468 508 548 588 628 668 708