type ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük type türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: type: i. 1. çeşit, cins, tür, tip: The three of them are different types of people. Üçü de üç ayrı tip insan. of the classic type klasik türden. 2. numune, örnek. 3. sınıf, kategori. 4. ideal örnek. 5. matb. basma harf/harfler; hurufat. f. 1. daktilo etmek: She can type one hundred words a minute. Dakikada yüz sözcük daktilo edebiliyor. 2. daktiloda yazmak: He has been typing since this morning. Bu sabahtan beri daktiloda yazıyor. 3. tipini/türünü saptamak; belirli bir kategoriye ayırmak.

Teknik Sözlük: type: v.yaz:n.tip

Informatik Sözlügü: type: tür

11 51 91 131 171 211 251 291 331 371 411 451 491 531 571 611 651 691