think about ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük think about türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: think about: 1. -i düşünmek, -i aklına getirmek: Do you ever think about me? Beni hiç düşünüyor musun? 2. -i uzun uzun düşünmek, -i iyice düşünmek. 3. aklına gelmek; (bir şey yapmayı) düşünmek, tasarlamak: We thought about doing that. Onu yapmayı düşündük. 4. ... hakkında düşünmek: What does Gani think about it? Gani onun hakkında ne düşünüyor?

30 70 110 150 190 230 270 310 350 390 430 470 510 550 590 630 670 710