spring ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük spring türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: spring: f. (sprang/sprung; sprung) 1. over/across bir sıçrayışta (bir şeyin) üstünden geçmek, (bir engeli) sıçrayarak aşmak: He sprang over the wall. Bir sıçrayışta duvarı aştı. 2. up birdenbire meydana gelmek, türemek. 3. from -den kaynaklanmak, -den gelmek. 4. from -den fışkırmak. 5. up (bitki) bitmek. 6. çatlatmak; çatlamak. 7. birdenbire açılmak/kapanmak; birdenbire açmak/kapatmak. 8. from (belirli bir aileden/sınıftan) doğmak, gelmek: He sprang from a family of earls. Bir kont ailesinden geliyordu. 9. (bir his) ortaya çıkmak, belirmek: Hope springs eternal in the human breast. İnsanın yüreğinde her zaman bir umut filizlenir. 10. (adaleyi) burkmak. 11. on (birine) (bir şeyi) pat diye söyleyivermek. 12. k. dili (hapishaneden) (birinin) salıverilmesini sağlamak; (hapishaneden) (birini) kaçırmak. 13. up (rüzgâr) esmeye başlamak.

Ingilizce Türkçe: spring: i. 1. pınar; kaynak, memba. 2. bahar, ilkbahar. 3. yay; zemberek. 4. esneklik, elastikiyet. 5. sıçrayış: He cleared the ditch in one spring. Bir sıçrayışta hendeği atladı. 6. canlılık.

Teknik Sözlük: spring: yay

7 47 87 127 167 207 247 287 327 367 407 447 487 527 567 607 647 687