preventorium ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük preventorium türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: preventorium: çoğ. --s (privıntor´iyımz)/pre.ven.to.ri.a (privıntor´iyı) i. prevantoryum.

Tip Sözlügü: preventorium: prevantoryum

24 64 104 144 184 224 264 304 344 384 424 464 504 544 584 624 664 704