head ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük head türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: head: i. 1. baş; kafa; kelle. 2. şef, baş, başkan: the head of the math department matematik bölümü başkanı. 3. baş yer, baş taraf, ön taraf, baş: Go to the head of the line. Sıranın başına geç. She was at the head of the stairs. Merdivenlerin başındaydı. 4. (sebzede) baş: She bought two heads of cabbage. İki baş lahana aldı. 5. kaynak, memba, baş. 6. baş, üst kısım: the head of a nail çivinin başı. 7. akıl, kafa: Use your head. Kafanı kullan. 8. (çoğ. head) baş: fifty head of cattle elli baş sığır. 9. (ses aygıtında) (manyetik) kafa, başlık.

Ingilizce Türkçe: head: s. baş, başta olan; başa ait. f. 1. (bir şeyin) başkanlığını yapmak/başkanı olmak: Who heads this outfit? Buranın başkanı kim? 2. -in birincisi olmak: She headed her class. Sınıfının birincisiydi. 3. for -e gitmek; -in istikametini tutmak, -e doğru gitmek: You´re heading for trouble. Bu gidişle başın belaya girecek. 4. towards -e doğru yöneltmek: Head your horses towards Kangal! Atlarınızı Kangal´a sürün!

Teknik Sözlük: head: kafa

Informatik Sözlügü: head: kafa

20 60 100 140 180 220 260 300 340 380 420 460 500 540 580 620 660 700