give/lend s.o. a helping hand ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük give/lend s.o. a helping hand türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: give/lend s.o. a helping hand: birine yardım elini uzatmak.

15 55 95 135 175 215 255 295 335 375 415 455 495 535 575 615 655 695