cold retention dyeing ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük cold retention dyeing türkçe anlami nedir?

Teknik Sözlük: cold retention dyeing: soğuk bekletmeli boyama

36 76 116 156 196 236 276 316 356 396 436 476 516 556 596 636 676