away ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük away türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: away: z. 1. buradan, şuradan, oradan: Go away! Git buradan! 2. bir yere, bir tarafa, bir yana: Put that away! Onu bir yere kaldır! 3. Pekiştirmek için kullanılır: They´re working away! Harıl harıl çalışıyorlar. 4. hemen, şimdi: Fire away! Ateş! s. 1. yok, başka yerde: They´re away right now. Onlar şimdi yok. He´s away for the weekend. Hafta sonu için bir yere gitti. 2. yola çıkmış: We´re away at last! Nihayet yola çıktık. 3. (belirli bir) uzaklıkta: That´s twenty kilometers away. Orası yirmi kilometre uzakta.

22 62 102 142 182 222 262 302 342 382 422 462 502 542 582 622 662 702