abandon ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük abandon türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: abandon: f. 1. terketmek, bırakmak: Don´t abandon me here! Beni burada bırakma! He abandoned shamanism and became a Muslim. Şamanizmi bırakıp Müslüman oldu. 2. vazgeçmek: He abandoned the idea. O düşünceden vazgeçti. They abandoned the search. Aramaktan vazgeçtiler.

Ingilizce Türkçe: abandon: i. 1. kendini (bir şeye) kaptırma, kapılma, kendini bırakma. 2. coşku.