a ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük a türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: a: s. (ünsüzlerden önce) 1. bir, herhangi bir: We went on a sunny day. Güneşli bir günde gittik. They´ve bought a house. Ev aldılar. In this establishment everyone works an eight-hour day. Bu kuruluşta herkes günde sekiz saat çalışır. 2. (sayı olarak) bir: a hundred students yüz öğrenci. 3. Belirli bir tür veya nitelikte biri/bir şey için kullanılır: It´s a fruit. O bir meyvedir. A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. A Mr. Taş telephoned. Bay Taş diye biri telefon etti. This is a camellia that´s resistant to cold. Soğuğa dayanıklı bir kamelyadır bu. 4. Miktar belirtir: twice a year yılda iki kez. five dollars a kilo kilosu beş dolar. 5. her; çoğu: A spider has eight legs. Örümceklerin sekiz bacağı vardır. A horse won´t do it, but a mule will. At yapmaz, ama katır yapar.

Ingilizce Türkçe: a: s., k. dili birinci sınıf, klas; çok kaliteli.

Tr-En . 2 . 479 . 956 . 1433 . 1910 . 2387

En-Tr . 2 . 332 . 662 . 992 . 1322 . 1652

Tüm dillerde sözlük için sozbaz.net sitesine tıklayınız.