a modicum of ne demek

Ingilizce-Türkçe sözlük a modicum of türkçe anlami nedir?

Ingilizce Türkçe: a modicum of: 1. zerre kadar, bir nebze: There´s not a modicum of truth in it. Onda zerre kadar hakikat yok. 2. az bir miktar; pek az: He drank only a modicum of wine. Pek az şarap içti.